Ghyalţen Acharya

Ghyalţen Acharya

Ghyalţen Acharya

Maestrul nostru, Guru Karma Tanpai Ghyalţen Acharya s-a născut în Tibet, în munţii sfânţi Kailash – Palatul Divin, Secret al Zeului Atotputernic Shiva Narayan şi a zeiţei Uma Devi cu auspiciile favorabile aducerii păcii şi unităţii în lume.

La vârsta de şase ani şi-a însoţit iubiţii părinţi în pelerinaj în Nepal (locul unde s-a născut Atotputernicul Buddha) unde a primit iniţieri religioase puternice şi învătăţuri importante de la Domnul Dharmei, Eminenţa Sa primul Drubsing Rinpoche şi mulţi alţi învăţători onorabili devenind cetăţean al frumosului Nepal.

În 1969, la o vârstă tânără, Master a plecat pentru a se alătura renumitei Universităţi Sanscrite din Varanasi, din măreaţa India unde a petrecut zece ani studiind buddhismul, hinduismul şi alte filosofii divine religioase şi învătăţuri.

Prin acţiunile sale, Maestrul arată exemplul personal a celei mai umane şi altruiste iubiri a tuturor fiinţelor simţitoare; prin învăţăturile sale, el îi încurajează pe toţi să elimine furia, egoismul şi emoţiile negative şi să dezvolte compasiunea plină de iubire prin practica toleranţei şi a iertării; în mod fundamental să cultive inima iubitoare universală şi înţelepciunea iluminării.

Maestrul accentuează ferm că practica religioasă trebuie, cu puritate şi altruism să se concentreze  pe eliberarea şi ajutorul tuturor fiinţelor simţitoare şi de asemenea, să rămână independentă de interesele politice şi financiare.

Cel mai important lucru pe care îl subliniază este unitatea tuturor religiilor şi a umanităţii, evidenţiind esenţa tuturor religiilor, îndeamnă pe toţi să ajute omenirea să găsească pacea statornică şi eliberarea şi să protejeze toate fiinţele simţitoare.