Romania

Romania

Romania

Pe meleagurile României au existat, din cele mai vechi timpuri, civilizații care au trăit în comuniune cu elementele naturii, oamenii îmbinându-le în tradițiile păstrate până astăzi. Tradițiile sunt, de fapt, acele obiceiuri/ritualuri în care o comunitate își manifestă respectul și legătura cu stăbunii și elementele naturii acelui loc. Unele dintre acele ritualui au fost păstrate în tradițiile , legendele, poveștile și cântecele populare până în zilele noastre.

Una dintre aceste civilizații de pe teritoriul României este cea a geto-dacilor. Deși avem foarte puține informații despre credințele și ritualurile lor, știm că o parte aveau legătură cu ciclurile naturii sau cu animalele locului. Un exemplu este simbolistica Lupului care reprezenta un element de protecție dar și de pedeapsă. De altfel credința geto-dacilor era că sunt descendenți ai Lupului, iar respectul pentru acești strămoși se manifesta ca parte din legătura lor cu aceste pământuri. Astăzi, mai mult ca oricând, este necesar să ne amintim cine suntem.

Așa cum ne respectăm părinții și buncii, este timpul să ne onorăm străbunii, cunoscuți sau necunoscuți, cărora să le dăm recunoașterea noastră ca parte din moștenirea ancestrală primită de la ei.

Evenimentul îi va onora pe acești stăbuni și ne va reaminiti legătura noastră cu aceste locuri.

Echipa WTR